Учреждение "Профессиональный лицей №97"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. ​Тойгонбаева, 3
Байланыш номери
+996 (312) 21‒64‒92; +996 (312) 21‒64‒87
Электрондук дареги
Сайтты