Учреждение "Профессиональный лицей №102 Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, Чуйская обл., г. Кара-Балта, ул. Кара-Балтинская
Байланыш номери
+996 (3133) 7-04-40
Электрондук дареги
PL_102KG@.mail.ru
Сайтты