Учреждение "Профессиональный лицей № 69 Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, Жалал-Абадская обл., Аксыйский район с. Кербен, ул.Ала-Тоо
Байланыш номери
+996 (3742) 5-02-41, +996 (773) 82-45-50
Электрондук дареги
kesiptik.lichei.6@inbox.ru
Сайтты