Учреждение "Профессиональный лицей №1 Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики"


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, Жалал-Абадская обл., г. Жалалабад, ул. Пушкина, 148
Байланыш номери
+996 (3722) 7-12-38
Электрондук дареги
Proflitsei.1@mail.ru
Сайтты