Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана» «Nomad” колледж


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 4
Байланыш номери
+996 (704) 393 720
Электрондук дареги
college@taalim.kg
Сайтты