Колледж БГУ им. К.Карасаева


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 27
Байланыш номери
Тел: +996 (312) 21-86-59,+996 (312) 42-47-54; Факс:+996 (312) 54-32-21
Электрондук дареги
bhu@bhu.kg