Кыргызский государственный юридический университет (КГЮА)


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек, пр.Чуй, №180а
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты