Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика У. Асаналиева


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика,город Бишкек, проспект Чуй, 215
Байланыш номери
+996 (312) 61-29-08; +996 (312) 61-02-91
Электрондук дареги
chui215igd@gmail.com
Сайтты