Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова


Колледж экономики и сервиса Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова

Байланыш маалыматтары

Дареги
Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58
Байланыш номери
+996 (312) 32-55-09
Электрондук дареги
keu-2008@mail.ru
Сайтты