Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек, ул. Ахунбаева 92
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты