Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Т. Турусбекова


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
720064, г.Бишкек, улица Ахунбаева 97
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты