Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта


Бул окуу жайы бөлүмдөргө ээ эмес

Байланыш маалыматтары

Дареги
720064, г.Бишкек, улица Ахунбаева 97
Байланыш номери
Тел.: +996 (312) 392 010,+996 (312) 392 093; Факс: +996 (312) 392 110
Электрондук дареги
sport_akadem@mail.ru
Сайтты