Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова


1. Колледж ИГУ им.К.Тыныстанова

2. Иссык-Кульский Сельскохозяйственный Техникум

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Каракол, Абдрахманова 103
Байланыш номери
Тел.:+996 (3922) 50123 Факс: +996 (3922) 50498
Электрондук дареги
interiksu@gmail.com
Сайтты