Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана» Международная академия предпринимательства

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет  Кыргызстана» Международная академия предпринимательства

Түзүлгон жылы
2019
Область
Жайгашкан жери
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Бишкек
Байланыш номери
Электрондук дареги