Международная академия управления, права, финансов и бизнеса

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса

Түзүлгон жылы
1970
Жайгашкан жери
Бишкек (92 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
2
Байланыш номери
Электрондук дареги
Сайтты