Институт экономики и менеджмента Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Институт  экономики и менеджмента Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Түзүлгон жылы
1970
Область
Жайгашкан жери
Каракол (6 - ЖОЖ)
Жекелиги
Малмекеттик
Денгеели
Жогорку окуу жайы (жож)
Окутуу программалары

Байланыш маалыматтары

Дареги
г. Каракол,Абдрахманова 132
Байланыш номери
Электрондук дареги