Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0009 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети Бишкек ш., Фрунзе кєч., 547 кошумча билим алуу (курстар) 2016
14/0008 "Секьюрити Сервис плюс" ЖЧК Бишкек ш., Жамгерчинов к., 184а кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0007 "Аруум" ЖЧК Бишкек ш., Шота Руставели к., 48-4; Юнусалиев к., 86 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0006 "СПЕЛЛАРТ" ЖЧК Бишкек ш., Айни к., 31 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0005 "Счетовод" ЖЧК Бишкек ш., Чуй пр., 267\165 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0004 "New Line" (Нью Лайн) ЖЧК Бишкек ш., И.Ахунбаев к., 119а\505 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0003 ОсОО "Step to universe" Бишкек ш., Вятка к., 8 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0002 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Бишкек ш., Фрунзе к., 547 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0001 "Созвездие" ЖЧКнын бала бакчасы Бишкек ш., Тыныстанов к., 199-28; Лебединовка айылы, Зеленая к., н\ж мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
13/0355 Социалдык єнїктїрїї жана ишкердик институту Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас проспекти, 22а орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018